03 bước để có thu nhập mong ước
BƯỚC 1

ĐĂNG KÝ

Đăng ký

Đăng kí chương trình Đại Lý FIVE88 bằng cách hoàn tất mẫu đơn tham gia trên mạng.

BƯỚC 2

QUẢNG BÁ

Quảng bá

Sau khi đăng nhập, hệ thống Đại Lý FIVE88 sẽ hỗ trợ Quý Khách đầy đủ các công cụ tiếp thị trong việc quảng bá FIVE88.

BƯỚC 3

NHẬN HOA HỒNG

Nhận hoa hồng

Hoa hồng của Quý Khách được tính theo tỉ lệ nhất định và từ những thành viên mà Quý Khách mang đến cho FIVE88.